Menüler

İletişim Bilgileri

  • 0 362 457 69 17
  • 0 362 457 60 17
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurupelit Kampüsü 55139 Kurupelit / SAMSUN

 

 

 

 

 

 

 

 


                  

     ULUSLARARASI

  XI. KAMU YÖNETİMİ

           FORUMU

 Afro-Avrasya Coğrafyasında

            Kamu Yönetimi

  Uygulamaları ve Sorunları

 

    31 Ekim-2 Kasım 2013

      ONDOKUZ MAYIS

         ÜNİVERSİTESİ

       Saat: 09.30-18.00

www.kayforxı.com