Menüler

İletişim Bilgileri

  • 0 362 457 69 17
  • 0 362 457 60 17
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurupelit Kampüsü 55139 Kurupelit / SAMSUN