Menüler

İletişim Bilgileri

  • 0 362 457 69 17
  • 0 362 457 60 17
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurupelit Kampüsü 55139 Kurupelit / SAMSUN

İktisat Bölümü Akademik Kadrosu

 

 

                                                            Prof. Dr. H. Alper GÜZEL (Bölüm Başkanı)
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Saskatchewan Üniversitesi - Kanada
0 - 362 - 312 19 19 /6031

 
                                                           Prof. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Atatürk Üniversitesi-İktisat
Atatürk Üniversitesi-İktisat Teorisi ABD
Atatürk Üniversitesi-İktisat
6000

 
                                                            Doç. Dr. Melda YAMAN ÖZTÜRK
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği
Marmara Üniversitesi - İktisat
Marmara Üniversitesi - İktisat
0 - 362 - 312 19 19 / 6018

                                             
Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği
Marmara Üniversitesi - İktisat
Marmara Üniversitesi - İktisat
0 - 362 - 312 19 19 / 6260

                                                             Doç. Dr. R. Koray YILMAZ
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
İstanbul Üniversitesi - İktisat
Marmara Üniversitesi - İktisat
Marmara Üniversitesi - İktisat
0 - 362 - 312 19 19 / 6015

                                                            
Yrd. Doç. Dr. A. Öznur ÜMİT
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Anadolu Üniversitesi - İktisat
Bütünleşik Doktora Programı
Anadolu Üniversitesi - İktisat
0 - 362 - 312 19 19 / 6022

                                                    
      Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ
 
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Marmara Üniversitesi - İktisat
Marmara Üniversitesi - İktisat
Marmara Üniversitesi - İktisat
0 - 362 - 312 19 19 / 6016

                                                            Ar. Gör. Dr. Abreg S. ÇELEM
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Gazi Üniversitesi - Ekonometri
Gazi Üniversitesi - Ekonometri
Gazi Üniversitesi - Ekonometri 
0 - 362 - 312 19 19 / 6021

                                                      
      Ar. Gör.Dr. Yavuz YAYLA
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
İstanbul Üniversitesi - İktisat
Gazi Üniversitesi - İktisat
Gazi Üniversitesi- İktisat 
0 - 362 - 312 19 19 / 6000

                                                          Ar. Gör. Cihan Serhat KART
Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Gazi Üniversitesi - İktisat
Ankara Üniversitesi - İktisat (Devam Ediyor)
0 - 362 - 312 19 19 / 6000

                                                            Ar. Gör. H. Işıl ALKAN
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Gazi Üniversitesi - İktisat
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tarım Ekonomisi
Gazi Üniversitesi - İktisat (Devam Ediyor)
0 - 362 - 312 19 19 / 6017
Akademik Tanıtım Sayfası
                                

                                                            Ar. Gör. Özgür ÖZAYDIN
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Anadolu Üniversitesi - İktisat
Bütünleşik Doktora Programı
Anadolu Üniversitesi - İktisat (Devam Ediyor)
0 - 362 - 312 19 19 / 6020

                                                            Ar. Gör. Pelin AKÇAGÜN
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
e-posta:
Telefon:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İktisat
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İktisat
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İktisat (Devam Ediyor)
0 - 362 - 312 19 19 / 6000