Uluslararasi Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doç.Dr. (Bölüm Başkanı) Metin SAĞLAM 6016
Dr.Öğr.Ü. Ahmet Serhat ULUDAĞ 6262
Dr.Öğr.Ü. Mehpare KARAHAN GÖKMEN 6015
Dr.Öğr.Ü. (Bölüm Bşk. Yrd) Özgür İCAN 6054
Dr.Öğr.Ü. Murat BURUCUOĞLU 6000
Arş. Gör. Metin KORKMAZ 6037
Arş. Gör. Gizem AĞAOĞLU PAŞAOĞLU 6024