Uluslararasi Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doç. Dr. (Bölüm Bşk.) Metin SAĞLAM 6016
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serhat ULUDAĞ 6262
Yrd. Doç. Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN 6015
Yrd. Doç. Dr. (Bölüm Bşk. Yrd) Özgür İCAN 6054
Yrd. Doç. Dr. Murat BURUCUOĞLU 6000
Arş. Gör. Metin KORKMAZ 6014
Arş. Gör. Gizem AĞAOĞLU 6018