Genel Bilgiler

14.11.1995 tarihinde kurulan fakültemiz, 2007 - 2008 öğretim yılında ilk öğrencilerini İktisat Bölümüne almış, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ise 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmişlerdir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ise 2014-2015 öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

Fakülte binamızda 24 derslik, 9 amfi, 1 konferans salonu, 1 okuma salonu, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 internet salonu ile yemekhane ve kantin bulunmaktadır.
Fakülte programlarının temel amacı, ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında uzman, en az bir yabancı dil bilen, araştıran, sorgulayan, analitik düşünme becerisi gelişmiş, yeni düşüncelere ve kendisini geliştirmeye açık, eleştirel düşünme becerisine sahip, iletişim gücü gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.

Misyonumuz
Bulunduğu bölgenin en güçlü eğitim kurumu bünyesinde hizmet vermenin sorumluluğu ile bölgenin ve ülkenin ekonomik, siyasal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı ve bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumu haline gelmektir.

Vizyonumuz
Sorumluluk ve etik değerlere bağlı, yeterlilik ve yetkinlik düzeyi yüksek akademik kadrosuyla kurumu saygın bir bilim merkezi haline getirmek; ulusal ve evrensel değerleri kucaklayarak insani ve toplumsal sorumluluğunun ve etik değerlerin bilincinde, öğrenmeyi öğrenmiş, sosyal gelişmelere açık, özgür düşünebilen, insan hayatının değerine inanan ve çevre bilincine sahip, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmektir.