Yönetim

Dekan Prof. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet MUTLU
   
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN Başkan
Prof. Dr. Alper GÜZEL Üye
Prof. Dr. Vedat CEYHAN Üye
Doç. Dr. Ahmet MUTLU Üye
Doç. Dr. Selahattin KAYNAK Üye
Yrd. Doç. Ahmet Serhat ULUDAĞ Üye
   
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN Dekan - İktisat Bölüm Başkanı
Prof. Dr. H. Alper GÜZEL Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. İlhan AKSOY SBKY Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ İşletme Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Metin SAĞLAM UTL Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Selahattin KAYNAK Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. İdris VARICI Doçent Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN Yrd. Doçent Temsilcisi