Yönetim

Dekan V. Prof.Dr. Ebül Muhsin DOĞAN
Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet MUTLU
Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Selahattin KAYNAK
   
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Ebül Muhsin DOĞAN Başkan
Prof.Dr. Alper GÜZEL Üye
Prof.Dr. Vedat CEYHAN Üye
Prof.Dr. Ahmet MUTLU Üye
Doç.Dr. Selahattin KAYNAK Üye
Doç.Dr. Mustafa Kemal YILMAZ Üye
Dr.Öğr.Ü. Ahmet Serhat ULUDAĞ Üye
   
Fakülte Kurulu
Prof.Dr. Ebül Muhsin DOĞAN Dekan V.- İktisat Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ahmet MUTLU SBKY Bölüm Başkanı
Prof.Dr. H. Alper GÜZEL Profesör Temsilcisi
Prof.Dr. Ali Rıza AYDIN Profesör Temsilcisi
Doç.Dr. Mustafa Kemal YILMAZ İşletme Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Metin SAĞLAM UTL Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Selahattin KAYNAK Doçent Temsilcisi
Doç.Dr. İdris VARICI Doçent Temsilcisi
Dr.Öğr.Ü. Mehpare K. GÖKMEN Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi