İktisat

İktisat bölümü her yıl 52 öğrenci almaktadır. Bölüm  2007-2008 öğretim yılında başladığı öğretim faaliyetlerini 47 üçüncü sınıf, 96 ikinci sınıf öğrencisi ile sürdürmektedir. İktisat bölümü lisans öğretim süresi 4 yıldır. Bölümde isteğe bağlı olarak bir yıllık İngilizce Hazırlık programı uygulanmaktadır.İktisat Bölümü, 2009 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye’deki iktisat programları arasında 16. sırada yer almaktadır.
İktisat bölümü programı , “nitelikli iktisatçılar yetiştirmek” temel hedefinden hareketle, günümüzde gerek Türkiye’de gerek ise Dünya’da benzer programlar çerçevesinde verilen iktisat eğitimini öğrencilerine en etkin şekilde aktaracak biçimde hazırlanmıştır.  Bu çerçevede İktisada Giriş, İktisatçılar İçin Matematik, Mikro İktisat, Makro İktisat, Matematiksel İktisat, Ekonometri, Para Teorisi ve Politikası, İktisadi Düşünce Tarihi,  gibi dersler ile öğrencilerin sağlam bir iktisat temeli almaları hedeflenmiştir.

İktisat bölümü programı temel iktisat derslerinin yanı sıra, seçmeli derslerin ağırlıkta olduğu bir yapıdadır. Bu yapısıyla program,  öğrencilere ilgi, beceri ve beklentilerine dayalı olarak çeşitli alternatifler arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır. Bu yolla öğrencilerin yetenekli ve başarılı oldukları alanlara yönlendirilmesi ve bu sayede gerek bireysel olarak iş yaşamına atılmayı hedefleyen gerek ise özel sektör ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı planlayan mezunların hedeflerine uygun bir eğitim almaları ve mezunların işgücü piyasasında aranır ve tercih edilir olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

 
Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunlar, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı müsteşarlıklar ile Kamu Bankalarının, "Memur", "Araştırmacı", "Uzman Yardımcısı" ve "Uzman" kadrolarında istihdam edilebilmektedirler.

Özel Sektörde çalışmak isteyen mezunlar, başta özel bankaların Memurluk, Müfettiş Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı kadroları olmak üzere diğer özel şirketlerde Yöneticilik, Halkla İlişkiler,  Pazarlama, Muhasebe gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler. Bireysel olarak çalışma hayatına atılmayı tercih eden mezunlar ise Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik gibi alanlara yönelme imkânına sahiptirler. Ayrıca kendisini akademik olarak geliştirmeye açık olan mezunlar, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelerek, Uzmanlık, Öğretim Görevliliği ve Araştırma Görevliliği gibi akademik Kadrolarda istihdam edilme olanağına da sahiptirler.