Akademik Kadro

 
Prof.Dr. Ebul Muhsin DOĞAN (Bölüm Başkanı)
  Lisans: Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi
Doktora: Atatürk Üniversitesi
e-posta: emdogan@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6000
 
 
Prof.Dr. Alper GÜZEL
  Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Doktora: University of Sasketchewan 
e-posta: aguzel@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6031
 
 
Doç Dr. R.Koray YILMAZ
  Lisans: İstanbul Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi - İktisat
Doktora: Marmara Üniversitesi - İktisat
e-posta: korayy@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6015
 
 
Doç Dr. A. Öznur ÜMİT
  Lisans: Anadolu Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi - İktisat Bütünleşik Doktora
Doktora: Anadolu Üniversitesi - İktisat Bütünleşik Doktora
e-posta: oumit@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6022
 
 
Doç.Dr. Selahattin KAYNAK (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  Lisans: Atatürk Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi İktisat
Doktora: Atatürk Üniversitesi - İktisat
e-posta: selahattin.kaynak@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6028
 
 
Dr.Öğr.Ü. Demet ÖZMEN YILMAZ
  Lisans: Marmara Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi - İktisat
Doktora: Marmara Üniversitesi - İktisat
e-posta: demetozy@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6016
 
 
Dr.Öğr.Ü. H. Işıl ALKAN
  Lisans: Gazi Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tarım Ekonomisi
Doktora: Gazi Üniversitesi - İktisat
e-posta: isilalkan@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6017
 
 
Dr.Öğr.Ü. Miraç EREN
  Lisans: Trakya Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Üniversitesi - İktisat
Doktora: Atatürk Üniversitesi Üniversitesi - İktisat
e-posta: mirac.eren@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6030
 
 
Arş.Gör.Dr. Abreg ÇELEM
  Lisans: Gazi Üniversitesi - Ekonometri
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - Ekonometri
Doktora: Gazi Üniversitesi - Ekonometri
e-posta: ascelem@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6021
 
 
Arş.Gör.Dr. Yavuz YAYLA
  Lisans: İstanbul Üniversitesi –İktisat
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - İktisat
Doktora: Gazi Üniversitesi - İktisat
e-posta: yavuzyayla@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6000
 
 
Arş.Gör.Dr.Pelin AKÇAGÜN
  Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - İktisat
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - İktisat
e-posta: pelin.akcagun@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6260
 
 
Arş.Gör.Dr. Özgür ÖZAYDIN
  Lisans: Anadolu Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi - İktisat
Doktora: Anadolu Üniversitesi - İktisat
e-posta: ozaydin@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6020
 
 
Arş.Gör.Can APAYDIN
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi - İktisat
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İktisat (Devam Ediyor)
e-posta: can.apaydin@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6019