İşletme

llk öğrencilerini 2009-2010 öğretim yılında alan ve ilk mezunlarını 2012 yılında veren bölümümüz, her yıl 65 yeni öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir. Bölümümüz, 5 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 9 Araştırma Görevlisiyle çalışmalarını yürütmektedir.

İş yaşamı gün geçtikçe daha rekabetçi, karmaşık bir hâl almakta ve çalışanların pek çok yönüyle daha nitelikli, özgüven ve donanım sahibi bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu bakış açısı ile amacımız iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, dünyada meydana gelen değişimleri takip edebilen, kendinin ve taşıdığı sorumluluğun farkında olan, fırsatları iyi değerlendiren, iletişimi güçlü yöneticiler, mali müşavirler, finans uzmanları, pazarlama danışmanları gibi alanında söz sahibi olacak bireyler yetiştirmektir.

İşletme Bölümü Lisans Programı; “Muhasebe ve Finansman”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Ticaret Hukuku”, ve  “Sayısal Yöntemler” Anabilim Dalları altında, Genel İşletme, İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Pazarlama İlkeleri, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kişisel Satış Teknikleri, Sayısal Yöntemler, Örgütsel Davranış, Reklamcılık, Hukuk, Finansal Yönetim, İstatistik gibi dersler verilmektedir.

İşletme Bölümü mezunları, aldıkları eğitimin çok geniş ve çeşitli olması gereği insanın olduğu her alanda ve her pozisyonda iş olanaklarına sahiptirler. Mezunlarımız A grubu kariyer kadroları, bankalar, turizm sektörü, danışmanlık ve denetim şirketleri, sigorta acenteleri gibi hizmet sektörü de dahil olmak üzere özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptir.