Akademik Kadro

 
Doç Dr. Mustafa Kemal YILMAZ (Bölüm Başkanı)
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktora: Atatürk Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Pazarlama
e-posta: mustafa.yilmaz@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6043
 
 
Doç. Dr. Gürhan UYSAL
  Lisans: Hacettepe Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Adelphi Üniversitesi - İşletme
Doktora: Hacettepe Üniversitesi - İşletme
e-posta: uysal_g@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6013
 
 
Doç. Dr. Hasan GÜL
  Lisans: Selçuk Üniversitesi - Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi - Maliye Teorisi
Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İşletme
e-posta: hasan.gul@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6032
 
 
Doç Dr. İdris VARICI
  Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi – İşletme (Muhasebe)
Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi – İşletme (Muhasebe)
e-posta: idris.varici@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6036
 
 
Doç.Dr. Aysun ÇETİN
  Lisans: Selçuk Üniversitesi - Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi - Yönetim ve Organizasyon
Gazi Üniversitesi - Kentleşme ve Çevre Sorunları (Devam Ediyor)
Doktora: Hacettepe Üniversitesi - Yönetim ve Organizasyon
e-posta: aysun.cetin@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6007
 
 
Dr.Öğr.Ü. Elif BULUT
  Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İstatistik
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İstatistik
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi - İstatistik
e-posta: elif@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6040
 
 
Dr.Öğr.Ü. Evrim Erdoğan
  Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - İşletme
Doktora: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - İşletme
e-posta: evrim.erdogan@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6072
 
 
Dr.Öğr.Ü. Tuba BEKİŞ
  Lisans: Selçuk Üniversitesi – İşletme
Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi – İşletme
Doktora: Niğde Üniversitesi – İşletme
e-posta: tuba.bekis@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6080
 
 
Dr.Öğr.Ü. Aysel ÇETİNDERE
Lisans: Uludağ Üniversitesi - Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans: Dumlupınar Üniversitesi - İşletme
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi - İşletme
e-posta: aysel.cetindere@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6052
 
 
 
Dr.Öğr.Ü. Durmuş YILDIRIM
Lisans: Gazi Üniversitesi - Muhasebe Eğitimi
Anadolu Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi - Muhasebe Fİnansman
Doktora: Atatürk  Üniversitesi - Muhasebe Finansman
e-posta: durmus.yildirim@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6038
 
 
Arş. Gör. Fevziye KALIPÇI ÇAĞIRAN
  Lisans: Anadolu Üniversitesi - İngilizce İşletme
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi - Muhasebe
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
e-posta: fevziye.kalipci@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6041
 
 
Arş. Gör. Nilay BOYACIOĞLU
  Lisans: Yeditepe Üniversitesi - İngilizce İşletme
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi – İşletme
Yeditepe Üniversitesi - İşletme (İngilizce)
Doktora: İstanbul Üniversitesi – Pazarlama (Devam Ediyor)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
e-posta: nilay.boyacioglu@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6037
 
 
Arş. Gör. Arzu ALACALAR ÇAKIR
  Lisans: Hacettepe Üniversitesi - İngilizce İktisat
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
e-posta: arzu.alacalar@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6069
 
 
Arş. Gör. Alp Eren KAYASANDIK
  Lisans: Erciyes Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Nevşehir Üniversitesi - İşletme
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
e-posta: alperen.kayasandik@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6079
 
 
Arş. Gör. Elif ENSARİ ALPAY
  Lisans: Yeditepe Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
e-posta: elif.ensarialpay@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6069
 
 
Arş. Gör. Resul GÜLEÇ
  Lisans: İstanbul Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi - İnsan Kaynakları Yönetimi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
e-posta: resul.gulec@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6272
 
 
Arş. Gör. Taha Buğra ÇELİK
  Lisans: Sakarya Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi - Sayısal Yöntemler
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
e-posta: tahabugra.celik@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6272
 
 
Arş. Gör. Nusret KARA
  Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
Doktora:  
e-posta: nusret.kara@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6081
 
 
Arş. Gör. Seda ABACIOĞLU
  Lisans: Yeditepe Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
Doktora:  
e-posta: seda.abacioglu@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6081
 
 
Arş. Gör. İsmail Hakkı ÜNAL
  Lisans: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Muhasebe ve Finansman
Doktora: Marmara Üniversitesi - Muhasebe ve Finansman (Devam Ediyor)
e-posta: ismailhakki.unal@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6079
 
 
Arş. Gör. Burak PUL
  Lisans: Erciyes Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme (Devam Ediyor)
Doktora:
e-posta: burak.pul@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6290