Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2009-2010 eğitim-öğretim döneminde 52 öğrenci ile lisans düzeyinde öğretim faaliyetine başlayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, birbiriyle yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel disiplinlerin bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim vermektedir. Bu eğitimi alan öğrenciler, kamu ve özel sektörde bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilerle donatılırlar; toplumsal, siyasal ve düşünsel konularda vizyon sahibi olurlar. 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi itibariyle bölümde, 311’i birinci öğretim, 209’u ikinci öğretim olmak üzere 520 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler, devlet nedir, siyasal partiler neden vardır, seçim sistemleri nasıl işler gibi soruların yanısıra, Türk Kamu Yönetimi’nin gelişimi, insan hakları, kentleşme politikaları gibi temel konuları çalışma fırsatı bulurlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler; Yönetim Bilimi; Kentleşme ve Çevre Sorunları; Hukuk Bilimleri olmak üzere dört ana bilim dalından oluşur. Bölümde verilecek dersler, yapılacak seminerler ve diğer bilimsel etkinlikler, bu anabilim dalları ve onların alt bilim dallarında yetkinleşmeyi sağlayacak biçimde geniş bir yelpazede planlanmıştır.
 
Siyasal Düşünceler Tarihi, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Siyasal Partiler ve Seçimler, Türk Siyasal Hayatı, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türk İdare Tarihi, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Kentleşme ve Konut Politikası, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci, Dünya Siyasetinde Avrasya, Üniversite ve Toplum bölümde açılan başlıca dersler arasındadır. Ayrıca, İktisat, Uluslararası Politika, Yerel Yönetimler, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konuları da bölüm programında yer almaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, akademide; sivil toplum kuruluşlarında; özel sektörün yönetim mekanizmalarında; bankalarda çalışma imkanı bulmanın yanında, bakanlıklarda; Anayasa Mahkemesi, kaymakamlık ve Sayıştay gibi kamu bürokrasisinin çeşitli kademelerinde görev alabilirler.