Akademik Kadro

Prof.Dr. Ahmet MUTLU (Bölüm Başkanı)
  Lisans: Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - Kentleşme ve Çevre Sorunları
Doktora: Ankara Üniversitesi - Sosyal Çevre Bilimleri
e-posta: ahmet.mutlu@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6039
 
 
Doç.Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN
  Lisans: Ankara Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - Yönetim Bilimleri
Doktora: Ankara Üniversitesi - Yönetim Bilimleri
e-posta: nekeskin@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6029
 
 
Doç.Dr. Ali SOMEL
  Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doktora: Ankara Üniversitesi - Yönetim Bilimleri
e-posta: ali.somel@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6033
 
 
Doç.Dr. İlhan AKSOY
  Lisans: Ankara Üniversitesi - Tarih
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tarih
Doktora: Gazi Üniversitesi - Tarih
e-posta: ilhan.aksoy@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6293
 
 
Dr.Öğr.Ü. Aslı YÖNTEN BALABAN
  Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi - Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi - Kamu Yönetimi
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi - Kamu Yönetimi
e-posta: asli.yonten@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6309
 
 
Dr.Öğr.Ü. Hande ÜNSAL
  Lisans: Ankara Üniversitesi - Hukuk
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - Uluslararası Özel Hukuk
Doktora: Ankara Üniversitesi - Hukuk
e-posta: hande.unsal@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6316
 
 
Arş.Gör.Dr. Gülsüm AKARSU
  Lisans: Ege Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İktisat
Doktora: Bütünleşik Doktora
e-posta: gulsum.akarsu@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6030
 
 
Arş.Gör. Dr. Fatih Çağatay CENGİZ
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: University of London - School of Economics and Political Science
Doktora: University of London - School of Oriental and African Studies
e-posta: cagatay.cengiz@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6000
 
 
Arş.Gör. Duru Çiğdem ŞİMŞEK
  Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (D)
e-posta: cigdem.simsek@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6317
 
 
Arş.Gör. Harun BIÇAKCI
  Lisans: Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (D)
e-posta: harun.bicakci@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6025
 
 
Arş.Gör. Cuma YILDIRIM
  Lisans: Aksaray Üniversitesi - Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Kamu Yönetimi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (D)
e-posta: cuma.yıldırım@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6025
 
 
Arş.Gör. Mehmet Talha PAŞAOĞLU
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi - Siyaset Bilimi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (D)
e-posta: mehmet.pasaoglu@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6313
 
 
Arş.Gör. Sefa MERTEK
Lisans: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (D)
Doktora:  
e-posta: sefa.mertek@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6312
 
 
Arş.Gör. Esra ÇENGEL
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler 
Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler 
Doktora:  
e-posta: esra.cengel@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6317
 
 
Arş.Gör. Gürhan ÜNAL
Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler (D)
e-posta: gurhan.unsal@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6312
 
 
Arş.Gör. Berkay YALÇINKAYA
  Lisans: Gazi Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doktora:  
e-posta: yalcinkayabe@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6000