Anabilimdalları

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. İlhan AKSOY (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Aslı Yönten Balaban (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 
 
 
Anabilim Dalları
 
 
Ünvanı, Adı Soyadı
 
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Ali SOMEL
Arş. Gör. Cuma YILDIRIM   
Arş. Gör. Duru Çiğdem ŞİMŞEK
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet MUTLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Aslı YÖNTEN BALABAN
Arş. Gör. Harun BİÇAKCI
 
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
 
Yrd. Doç. Dr. Hande ÜNSAL (Anabilim Dalı Başkan Vekili)
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doç. Dr. İlhan AKSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Gülsüm AKARSU
Arş. Gör. Dr. Fatih Çağatay CENGİZ
Arş. Gör. Mehmet Talha PAŞAOĞLU
Arş. Gör. Sefa MERTEK