Akademik Kadro

 
Doç.Dr. Metin SAĞLAM (Bölüm Başkanı)
  Lisans: Anadolu Üniversitesi - Maliye
Yüksek Lisans: Dumlupınar Üniversitesi - Maliye
Doktora: Marmara Üniversitesi - Maliye
e-posta: metinsaglam@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6016
 
 
Yrd.Doç.Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN 
  Lisans: Marmara Üniversitesi - İngilizce İşletme
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi - İngilizce İşletme
Doktora: Marmara Üniversitesi - İngilizce İşletme
e-posta: mkarahan@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6015
  
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Serhat ULUDAĞ
  Lisans: Gazi Üniversitesi – İşletme
Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İşletme
Doktora: Gazi Üniversitesi - İşletme
e-posta: serhat.uludag@omu.edu.tr
Telefon: 0- 362 - 312 19 19 / 6262
 
 
Yrd.Doç.Dr. Özgür İCAN (Bölüm Başkanı Yardımcısı) 
  Lisans: Hacettepe Üniversitesi - İngilizce İşletme
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - İşletme
Doktora: Anadolu Üniversitesi - İşletme
e-posta: ozgur.ican@omu.edu.tr
Telefon: 0- 362 - 312 19 19 / 6054
  
 
Yrd.Doç.Dr. Murat BURUCUOĞLU 
  Lisans: Selçuk Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans: Karamanoğlu Mehmetbey Ünversitesi - İşletme
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme
e-posta: muratburucuoglu@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6014
  
 
Arş.Gör. Metin KORKMAZ
  Lisans: Marmara Üniversitesi - Otomotiv Öğretmenliği
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İşletme
Doktora: Maltepe Üniversitesi - Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (D.)
e-posta: metin.korkmaz@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6018
  
 
Arş.Gör. Gizem AĞAOĞLU
  Lisans: Akdeniz Üniversitesi - Uluslararası Ticaret
Akdeniz Üniversitesi - İşletme  
Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi - Uluslararası Ticaret ve Lojistik (D)
Doktora:  
e-posta: gizem.agaoglu@omu.edu.tr
Telefon: 0 - 362 - 312 19 19 / 6024