Doktora

İşletme
İşletme doktora programı işletme biliminin temel fonksiyonları esas alınarak, öğrencinin farklı kariyer hedefleri çerçevesinde uzmanlaşmalarına imkân verecek, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Farklı uzmanlık alanlarında öğrencilere disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı da sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerine diğer bilimsel alanlardan farklı olarak salt akademik kariyer odağında değil özel sektörde en üst seviye yönetici adayı olarak da donanım kazandırılması hedeflenmektedir.

Doktor adayı öğrencilerimizin, program kapsamında elde edecekleri bu bilgi birikimini ve araştırma kültürünü sentezleyerek, işletme biliminin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel bilgi üretebilme vizyonu ve yeteneğini kazanmaları programın en temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple, öğrencilerimizin, programın gerektirdiği sistematik çalışma disiplini, etik yaklaşım ve bilimsel bilgi üretmeyi mümkün kılan yaratıcı düşünme kültürünü içselleştirmeleri ve bu kültürü, araştırmacı veya uygulamacı olarak devam edecekleri kariyerlerinde bir hayat felsefesi olarak benimsemeleri beklenmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi