Yüksek Lisans

İşletme (Tezli)

Bu program çeşitli disiplinlerden gelen yönetim becerilerini kapsamlı bir arka plan ile birlikte katılımcılara sunmaktadır. Program katılımcısına, bir organizasyonu ve sorunlarını gelişmiş bir farkındalık ile değerlendirme imkanı sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, pratikte yönetim kavram ve tekniklerinin uygulaması için de öğrencinin yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
İşletme (Tezsiz)

Muhasebe, finans, pazarlama, üretim ve yönetim ve organizasyon konularıyla ilgili, teori ve uygulamadaki en son gelişmeler farklı alanlardan gelen adaylara aktarılmaktadır. Böylece işletme yüksek lisansı programı, öğrencilere profesyonel yönetim becerileri kazandırmakta ve profesyonel kariyerlerini geliştirmek için onlara fırsat sunmaktadır.

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkanları mevcuttur. İşletme bölümünde Yüksek Lisans derecesi alan öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak işletmecilerin istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bu programda verilen dersler Tezli Yüksek Lisans programı ile aynı olmakla birlikte öğrenciler, üçüncü yarıyılda bir bitirme projesi hazırlayarak mezun olmaktadırlar.İşletme ve Endüstri İlişkileri (Tezsiz)

İşletme ve Endüstri İlişkileri bölümü yüksek lisans programı, temelde sosyal politika alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir.

Temel amaç, alana ilişkin disiplinler arası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesini sağlamaktır.

Bu programda verilen dersler Tezli Yüksek Lisans programı ile aynı olmakla birlikte öğrenciler, üçüncü yarıyılda bir bitirme projesi hazırlayarak mezun olmaktadırlar.
Muhasebe ve Finansman (Tezli-Tezsiz)

İktisat (Tezli)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli)