Ders Yeterlik

Ders yeterlilik sınavı; Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatına başlamadan önce üniversitemiz dışında edindikleri informal öğrenmelerin tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için yapılan bir sınavdır.

Öğrenciler tabi oldukları öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kesin kayıttan önceki hayatında informal öğrenme ile edindiği kazanımlara dayanarak en fazla üç ders için, belirtilen süre içerisinde ders yeterlilik sınavına başvurabilirler.

Tarihler

Başvuru tarihi: 2-4 Ocak 2019

Değerlendirme tarihi: 7-11 Ocak 2019

Sınav tarihi: 14-18 Ocak 2019

Başvuru formu için;ders yeterlik sınavı müracat formu.pdf

Detaylı bilgi için;Ders Yeterlik Sınavı Uygulama Yönergesi.pdf

-----------------------------------------------------------------

Bölümlerin Ders Yeterlik Sınav Tarihleri:

İşletme Bölümü Ders Yeterlilik Sınav Tarihi ve Listesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Ders Yeterlik Sınav Tarihi ve Listesi