Bölüm Duyuruları

Lisansüstü öğrencilerinin dikkatine,
Yüksek lisans (tezli ve tezsiz) ve doktora eğitimini devam ettirip danışman tercihi yapmayan öğrencilerin 30.12.2021 tarihine kadar danışman tercih formunu doldurup işletme bölüm sekreterliğine elden teslim etmeleri veya kubra.celebi@omu.edu.tr mail adresine formu imzalı olarak göndermeleri rica olunur.