Covid Pozitif Öğrencilerimize İzolasyon Kuralları Çerçevesinde Sınav Yapılması(11 Şubat Son Başvuru)

Yazar: iibfdekanlik | Tarih: 4 Şubat 2022

Covid-19 testi pozitif olan öğrencilerden sınava girmek isteyenlerin izolasyon kurallarına uygun olarak ayrı sınıfta sınava alınmalarına, yılsonu ve bütünleme sınav tarihlerinin her ikinde de Hastanede yatarak tedavi gören öğrenciler için ise bu durumu belgelendirmeleri kaydıyla bütünleme sınav tarihinden sonra mazeret sınavı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başvurular en geç 11 Şubat 2022 saat 16:00'ya kadardır.

İlgili Senato Kararı: Senato Kararı 2022

1. Bütünleme sınav dönemi içinde Covid19 pozitif olan öğrencilerimiz, talep etmeleri halinde, aşağıdaki bağlantıda yer alan dilekçeyi doldurduktan sonra OMÜ Kalem aracılığıyla talep ettikleri dersler için, Dekanlığımızca daha sonra ilan edilecek olan mazeret sınav programı çerçevesinde sınava girebileceklerdir.
Dilekçe 1
2. Yukarıda ifade edilen durum dışında kalan ve Covid19 pozitif olan öğrencilerimiz, talep etmeleri halinde, aşağıdaki bağlantıda yer alan dilekçeyi doldurduktan sonra OMÜ Kalem aracılığıyla ekleri ile birlikte e-posta yolu ile ileterek, daha önce ilan edilmiş bulunan 2021 Güz Yarıyılı Sınav Takviminde belirtilen gün ve saatte yapılmak kaydı ile talepte bulundukları derslerin sınavlara izolasyon kurallarına uygun ayrı bir sınıfta girebileceklerdir.
Dilekçe 2