Tebrik

Yazar: iibfdekanlik | Tarih: 15 Ekim 2020

Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuray Keskin ve aynı bölümde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yönten Balaban, Arş. Gör. Cuma Yıldırım ve Arş. Gör. Duru Çiğdem Şimşek tarafından yürütülen Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Oluşturma: Eğitim Materyali Geliştirme başlıklı proje kapsamında hazırlanan Eşitlik Yolunda kitabı yayınlanmıştır.
Hocalarımızı ortaya koydukları bu akademik çalışma vesilesiyle tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Eşitlik Yolunda Arka Kapak Yazısı

"Eşitlik Yolunda kitabı; kadınların toplumsal konumlarına dayalı mevcut engellerin aşılması, buna yönelik önlemlerin alınması ve kadınların güçlendirilmesi bağlamında farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinde ders kitabı; sosyoloji, toplumsal yapı, kamu yönetimi gibi derslerde yardımcı kaynak olarak kullanılabilir. Kitap ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve diğer faaliyetler için de başvuru kaynağı olarak faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra kitaptan kadın-erkek eşitsizliğinin temel bir problem olarak mevcut olduğunu düşünen herkesin yararlanması mümkündür.

Bu kitapta kadınların eşitlik yolu sırasıyla; Kadınların Tarihi, Kadının İnsan Hakları, Feminizm ve Feministler, Eğitim Hakkı, Bilimin Cinsiyeti, Ekonomide Kadın, Siyasette Temsili Varlık, Kadına Yönelik Şiddet, Medyanın Tutumu, Göçmen Kadının Durumu ve Sosyal Politikalar başlıkları altında incelenmektedir. Her konu, farklı disiplinlerden yararlanılarak bütüncül bir bakışla ele alınmıştır. Güncel verilerle birlikte diğer ülkelerden iyi uygulama örnekleri inceleme alanına çekilmiş, mevcut durumun analiziyle yetinilmeyip, neler yapılabilir sorusu etrafında politika önerilerine de yer verilmiştir. Bilgiyi derinleştirmek amacıyla bölüm sonlarına konuyla ilgili okuma, dizi veya film önerileri, faydalı bağlantılar ve sorular eklenmiştir.

Eşit bir dünya, düşünce süreçlerini ve kalıplarını, alışkanlıklarını değiştirerek başlar. Biz de bu kitabın okuyucularını toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuşmaya, kalıp yargılarımızı ve alışkanlıklarımızı sorgulamaya, eşitsizlikten kaynaklı sorunlar üzerinde düşünmeye çağırıyoruz."