Lisansüstü Öğrenciler İçin Yemek Bursu Hakkında

Yazar: iibfdekanlik | Tarih: 19 Ekim 2020

Yemek Bursu İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
1) Yemek bursuna ilişkin duyurular birimlerde öğrencilerin görebileceği şekilde ilan edilecektir.
2) Öğrenciler yemek bursu başvurularını 14 Ekim-23 Ekim 2020 tarihleri arasında “portal.omu.edu.tr” adresinden [Kullanıcı adı: ogrencino@omu.edu.tr Parola: Öğrenci bilgi sistemi giriş parolanız. (ubs.omu.edu.tr)] yapacaktır.
3) Yemek Bursu başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi uygulanacaktır.
4) Başvurular, ilgili birimler tarafından en az üç kişiden oluşan Yemek Bursu Tespit Komisyonu marifetiyle gelir düzeyi düşük öğrenciler dikkate alınarak (sistemin başvuru formuna göre yaptığı sıralamada alt sıralarda kalan bir öğrencinin üst sıralardaki öğrencilere göre daha düşük gelire sahip olduğunun komisyonca tespiti halinde, sıralama değiştirilebilir) değerlendirilecektir.
5) Birimler yemek bursu başvurusunda bulunan öğrencileri öncelik sırasına göre listeleyerek 27 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar sisteme girecektir.
6) Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Kasım 2020 ayının ilk haftasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir.
7) Yemek bursu işlemleri “OMÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi”ne uygun olarak yapılacaktır.